Mål: P 8860-14

Avgörande

Arbete med detaljplaner inom andra områden i kommunen, för att möta behov av genomgångsbostäder, har bedömts som ett konkret alternativ och en framtida lösning på detta visade ökade behov. Tillfälligt bygglov har därför beviljats.