Mål: M 8898-14

Avgörande

Fråga om brukningsavgifter för vatten och avlopp. Hovrätten har i likhet med statens VA-nämnd ansett att fastighetsägaren varit skyldig att betala för brukningsavgifter för vatten och avlopp. VA-nämndens beslut har fastställts.