Mål: M 9213-14

Avgörande

Efter anmälan om vattenverksamhet (stenlagd brygga som redan uppförts) har länsstyrelsen förbjudit åtgärden. Mark- och miljödomstolen meddelade i stället tillstånd till vattenverksamhet. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att tillstånd inte kan meddelas på sätt som skett och fastställt länsstyrelsens beslut.