Mål: F 5613-14

Avgörande

Målet avser vilken ersättning som ska utgå för mark, som genom fastighetsreglering överförs till kommunens fastighet, och som enligt detaljplan är avsedd för allmän plats.