Mål: F 4525-14

Avgörande

I mål om omprövning av en gemensamhetsanläggning har en kommuns överklagande avvisats då lantmäteriförrättningen i av kommunen överklagade delar har varit avslutad. Trots att kommunens överklagande har avvisats har föreningens yrkande om ersättning för rättegångskostnader avslagits.