Mål: P 7526-14

MÖD 2015:13

Vägledande avgörande

Fasadrenovering genom fönsterbyte och tilläggsisolering har ansetts som en åtgärd vid tillämpning av 10 kap. 3 § plan- och bygglagen. Då åtgärden påbörjats före de 2 maj 2011 har någon byggsanktiosavgift inte kunnat tas ut.