Mål: P 5593-14

Avgörande

Målet avser ansökan om bygglov för två vindkraftverk Frågan i målen är om bygglov för vindkraftverken med den sökta placeringen kan
beviljas med hänsyn till den avvägning som ska göras mellan intresset av att använda platsen för vindkraft och det allmänna intresset att skydda fåglar, bl.a. havsörn och fiskgjuse.