Mål: M 5566-14

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har i ett mål om deponering av anrikningssand vid gruva, med delvis bifall till bolagets överklagande, upphävt ett villkor samt återförvisat en fråga till mark- och miljödomstolen.