Mål: M 3761-14

Avgörande

I ett mål om tillstånd till verksamhet vid avfallsförbränningsanläggning m.m. har Mark- och miljööverdomstolen i viss del ändrat ett villkor avseende buller.