Mål: P 6690-14

MÖD 2015:11

Vägledande avgörande

Kommunal nämnd har i mål om rivningsföreläggande enligt 11 kap. 21 § PBL inte visat att byggnadsverket är så förfallet eller skadat att det finns skäl för rivning i fall där fastighetsägaren motsatt sig det. Förhållandena vid tidpunkten för Mark- och miljööverdomstolens avgörande läggs till grund för domen.