Mål: P 11898-14

Avgörande

Sedan den kommunala nämnden avvisat grannars överklagande av bygglovsbeslut som för sent inkommet avslog länsstyrelsen grannarnas överklagande av avvisningsbeslutet. Länsstyrelsen hänvisade till 30 § förvaltningslagen och angav att dess avvisningsbeslut inte fick överklagas. Mark- och miljödomstolen tog trots överklagandeförbudet upp grannarnas överklagande till prövning. Mark- och miljööverdomstolen undanröjer nu mark- och miljödomstolens dom.