Mål: F 7198-14

Avgörande

Rättegångskostnader i mål angående anläggningsförrättning. Fråga bl.a. om en samfällighetsförening med stöd av 35 § tredje stycket anläggningslagen (1973:1149) kan företräda delägarna vid förrättningen.