Mål: F 8494-14

Avgörande

Ledningsrättsinnehavare har i ledningsrättsmål ålagts att betala rättegångskostnaden för annan innehavare av ledningar som var sakägare.