Mål: M 6222-14

MÖD 2015:7

Vägledande avgörande

Strandskyddsdispens har nekats för ändrad användning av byggnad från personalbyggnad till fritidshus.