Mål: M 2630-14

MÖD 2015:3

Vägledande avgörande

En planerad skid- och turistanläggning som skulle uppföras i ett revir för kungsörnar har inneburit bl.a. ett avsiktligt störande enligt förbudet i 4 § första stycket 2 artskyddsförordningen. Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med mark- och miljödomstolen funnit att anläggningen inte kan betraktas som ett "allt överskuggande allmänintresse" enligt dispensskälet i 14 § punkten 3c samma förordning. Någon dispens har därför inte beviljats.