Mål: M 161-15

Avgörande

Underavdelning till miljöörganisation som är behörig att föra talan enligt 16 kap. 13 § miljöbalken har avvisats av mark- och miljödomstolen. Sedan utredning förebragts om att det är miljöorganisationen som sådan som för talan har målet återförvisats till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggnjing.