Mål: M 8434-14

Avgörande

Fråga om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter även förutsatte dispens enligt samma föreskrifter för mellanlagring av farligt avfall och om yrkande om sådan dispens borde handläggas gemensamt med ansökan om tillstånd.