Mål: P 1548-14

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med mark- och miljödomstolen ansett att bygglov kan lämnas till ändrad användning av en stärkelsebyggnad till enbostadshus utan hinder av närhet till svinproduktion. Två ledamöter var skiljaktiga.