Mål: M 4366-14

Avgörande

Fråga om miljösanktionsavgift för underlåtenhet att inom föreskriven intervall utföra kontroll av anläggning för förvaring av eldningsolja.