Mål: F 5174-14

MÖD 2015:9

Vägledande avgörande

Ersättning i anledning av fastighetsreglering. En samfällighetsförening har fått ersättning som kompensation för de merkostnader som uppkommit genom utökat underhållsansvar för nya vägar. Fråga om statliga och kommunala bidrag som lämnas för drift av enskild väg ska avräknas från denna ersättning.