Mål: M 5330-14

Avgörande

Klagandena har vid en kommunal nämnd anmält att en vindkraftsverksamhet ska förbjudas på grund av dess negativa påverkan på fladdermöss på klagandenas fastigheter. Klagandena har ansetts ha rätt att överklaga nämndens avslagsbeslut dels med hänsyn till att förekomsten av fladdermus kan vara av stor betydelse för hur skogsmarken i framtiden kommer att förvaltas, dels med hänsyn till att vindkraftsverksamheten ger upphov till störningar i form av buller och skuggning på klagandenas fastigheter.