Mål: M 7698-14

Avgörande

I ett anmälningsärende enligt 11 kap. 9 a § miljöbalken har två delägare i en fastighet, som berörts av anmälan, inte beretts tillfälle att att yttra sig. Målet har återförvisats till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.