Mål: P 4723-14

Avgörande

Fråga i mål om förhandsbesked för bostadshus. Förfrågan om att få bebygga en tomt har gjorts återkommande under 45 år men kommunen som hänvisat till detaljplanskravet har inte redovisat några konkreta planer på att detaljplanelägga området. Den allmänna proportionalitetprincipen medför att det detaljplanekravet inte längre kan åberopas.