Mål: P 8456-14

Avgörande

Fråga om bygglov ska beviljas för nybyggnad av ett garage/förråd på en fastighet tidigare bebyggd med ett fritidshus. Då garaget/förrådet vid en jämförelse med fritidshuset framstått som den på fastigheten dominerande byggnaden har garaget/förrådet inte ansetts utgöra en sådan komplementbyggnad som anges i 9 kap. 31 a § plan- och bygglagen och som sökanden har sökt bygglov för. Bygglov har därför nekats.