Mål: P 7955-14

MÖD 2015:2

Vägledande avgörande

Ansökan om bygglov ska alltid prövas enligt reglerna därom även om åtgärden numera inte kräver bygglov.