Mål: P 6087-14

MÖD 2015:29

Vägledande avgörande

Fråga om kommun genom hänvisning till bestämmelserna i 10 kap. 14-15 och 18 §§ äldre plan- och bygglagen har kunnat förelägga en byggherre vid vite att lämna in dokumentation som visar att tekniska egenskapskrav har uppfyllts.