Mål: F 2348-14

Avgörande

Fastighetsbestämning av ett servituts omfång. Frågan gällde ett servitut för utfartsväg till förmån för ett obebyggt jord- och skogsbruksskifte.