Mål: P 7493-14

Avgörande

Komplementbyggnad har med dess tänkta placering och utformning inte ansetts medföra betydande olägenheter för grannfastighet.