Mål: M 8081-14

Avgörande

Va-mål. Hovrätten har delat Va-nämndens bedömning att förutsättningar har funnits att ta ut anläggningsavgift trots förekomst av enskild anläggning. Kommunen har också kunnat välja det tekniskt utförandet ( s.k. LTA-pumpar).