Mål: M 4696-14

Avgörande

Angående utsläpp från gammal avfallsdeponi. Enbart förvaringen av miljöfarliga avfallet på fastigheten har i detta fall inte ansetts tillräcklig för att fastighetsägaren ska kunna göras ansvarig för att åtgärda den miljöfarliga verksamheten.