Mål: M 5356-14

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har avvisat ett överklagande sedan det visat sig att klaganden, efter att han sålt sin fastighet, inte längre är berörd av det överklagade avgörandet på det sätt som krävs för att klagorätt ska anses föreligga.