Mål: M 2008-14

Avgörande

Mål om tillstånd till anläggande av ny sluss och reglering av Mälaren m.m. Mark- och miljödomstolens dom har inte ändrats i den del som gäller vattenhushållningsbestämmelser, inklusive den s.k. vårpuckeln, däremot i den del som berör verksamheten i Slussenområdet. Villkor för bullrande arbeten under byggtiden har ändrats. Prövotidsförordnande om påverkan från grundvattenbortledning har begränsats och planvillkoret (som berör arbeten i Katarinaberget) har upphävts. Mark- och miljööverdomstolen har dessutom förordnat om prövotid beträffande fiskvandringsväg m.m.