Mål: M 7491-14

Avgörande

Föreläggande att vidta försiktighetsåtgärder gällande vedeldning. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att den utredning som kommunen har genomfört inte är tillräcklig för att ta ställning till om det funnits fog för ett föreläggande om begränsning av vedeldningen. Målet har återförvisats till nämnden för fortsatt handläggning.