Mål: P 9642-13

Avgörande

Ansökan om bygglov för vindkraftverk. Eftersom skuggfrågan inte hade utretts har målet återförvisats till nämnden för fortsatt handläggning.