Mål: P 49-15

Avgörande

Fråga om inhibition av bygglov för ridhus. Granne yrkade att lovet ska upphävas och anförde att ridhuset ligger för nära dennes bostadshus, 45 meter, samt att bygget påbörjats och att lovet ska inhiberas. MMD beslutade om inhibition eftersom det var oklart om bygglovsbeslutet kommer stå fast. MÖD upphävde inhibitionsbeslutet eftersom det för närvarande inte finns tillräckliga skäl inhibera bygglovsbeslutet.