Mål: M 1562-14

Avgörande

I ett mål om tillstånd till hamnverksamhet har Mark- och miljööverdomstolen skärpt ett villkor avseende buller.