Mål: M 1359-16

Avgörande

Länsstyrelsen förelade en fastighetsägare med en vattenanläggning på fastigheten att vidta åtgärder för att uppfylla vattenhushållningsbestämmelserna i tillståndet och dammanläggningens funktion. Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att vattenanläggningen utgör fastighetstillbehör och har fastställt föreläggandet med den ändringen att eftersom fastigheten har överlåtits till ny ägare under processen ska föreläggandet gälla mot den nye fastighetsägaren. Även tiden för fullgörande av föreläggandet har flyttats fram.