Mål: P 6431-16

Avgörande

Målet avser byggsanktionsavgift. Frågan i målet är om det finns förutsättningar att ta ut byggsanktionsavgift för att
påbörja åtgärder för att ändra en byggnads användning från skola till kontor, utan att bygglov och startbesked meddelats, och för att byggnaden tagits i bruk för ändrad användning, utan att slutbesked meddelats. Fråga är även om det finns skäl att sätta ned avgiften.