Mål: M 3967-16

Avgörande

Fastställande av slutliga villkor för utsläpp av till luft av kväveoxider vid Husums fabrik i Örnsköldsviks kommun.