Mål: M 9369-15

Avgörande

Villkor för byggbuller vid nedsänkning och överdäckning av en sträcka av E45 i centrala Göteborg har ändrats.