Mål: F 8066-15

Avgörande

Anläggningsåtgärd för väg. Flera fastighetsägare har behov av att gemensamt ordna fastigheternas utfart. Fråga om vilket av två alternativa sträckningar som ska väljas. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det alternativ som är kortare, rakare, ligger längre bort från bebyggelse och har en bättre anslutning till utfartsväg innebär flest fördelar. Mark- och miljödomstolens dom har därför ändrats och Lantmäteriets beslut, med tillägg av ett ersättningsbeslut, fastställts.