Mål: P 11466-15

Avgörande

Beslut om ändring genom tillägg till detaljplan har upphävts. Ändringen uppfyller inte kravet på tydlighet enligt 4 kap 32 § andra stycket PBL