Mål: M 1344-16

MÖD 2016:32

Vägledande avgörande

Tillstånd till gruppstation för vindkraft. Mark- och miljööverdomstolen har tagit bort föreskrifter om samråd med tillsynsmyndigheten eftersom dessa inte följts upp med motsvarande delegation till tillsynsmyndigheten att besluta villkor. Vidare har bullervillkor föreskrivits med hänsyn tagen till närliggande gruppstation där dom meddelas samma dag. De båda verksamheterna får dela på bullerutrymmet.