Mål: M 4596-15

MÖD 2016:31

Vägledande avgörande

MPD föreskrev gemensamma bullervillkor för flera vindkraftparker. Eftersom det saknades förutsättningar enligt 16 kap. 8 § miljöbalken att föreskriva sådana villkor har MÖD istället föreskrivit egna villkor för tillståndshavaren. Vid villkorsskrivningen har hänsyn tagits till redan tillståndsgivna parker. Det har även bedöms rimligt att föreskriva villkor som innebär att parken får dela på bullerutrymmet tillsammans med en annan närliggande park som blivit klar för avgörande samtidigt. MÖD har även delvis ändrat villkor avseende skuggning och lågfrekvent buller.