Mål: M 5673-16

Avgörande

Tidpunkten för när rättelse enligt ett föreläggande ska ha vidtagits och tidpunkten för när vitet ska börja löpa har flyttats fram. I stället för tiden för delgivning av nämndens beslut räknas tiden från det att domen meddelas.