Mål: P 5353-16

Avgörande

Vitesföreläggande att rätta olovligt plank har upphävts då föreläggandet inte ger tillräckligt besked om på vilket sätt planket måste ändras för att föreläggandet ska anses uppfyllt.