Mål: P 2238-16

MÖD 2016:18

Vägledande avgörande

I ett område med egnahems- och villabebyggelse skulle enligt en stadsplan från 1925 tillämpas ett öppet eller kopplat byggnadssätt. Enligt anvisningar från byggnadsstyrelsen innebär kravet på öppet eller kopplat byggnadssätt att byggnader ska uppföras fristående eller kopplas två och två över tomtsgräns. MÖD fann att den sökta byggnationen var planstridig eftersom den, med hänsyn till att det rörde sig om tre kopplade byggnader, inte uppfyllde kravet på öppet byggnadssätt genom fristående byggnad. Det rörde sig inte heller om byggnader som kopplats två och två över tomtgräns. MÖD upphävde därför nämndens beslut om bygglov och marklov och avslog ansökan härom.