Mål: F 5017-16

Avgörande

Lantmäteriet har bildat en gemensamhetsanläggning för bl.a. väg och beslutat att någon ersättning för upplåtelse av utrymme inte ska betalas. Beslutet upphävs och återförvisas i den delen till Lantmäteriet, eftersom det inte framgår varför.