Mål: M 5416-16

Avgörande

MÖD har funnit att målet inte varit av sådan beskaffenhet att MMD kunnat avgöra målet med en ordförande och ett tekniskt råd. MMD underlät även att hålla huvudförhandling och avvisade yrkandena om syn och sakkunnigförhör. MMD:s handläggning har ansetts utgöra grovt rättegångsfel. Domen har undanröjts och målet visats åter till MMD för fortsatt handläggning.