Mål: M 946-16

Avgörande

Miljöprövningsdelegationens villkor till skydd för fågellivet, särskilt avseende nattskärran, i ett tillstånd till gruppstation för vindkraft har fastställts av Mark- och miljööverdomstolen.